Mementó Temetkezési Kft Győr, Mónus Illés utca 30.
Telefon: +36 20/4288-622

Éjjel-nappal hívható ügyeleti számaink: 96/422-964 96/416-580

vagy mobil: 06-20/937- 0400


 

 

Tisztelt Látogató! Fogadja őszinte részvétünket!

Teljes körű kegyeleti szolgáltatásainkkal segítjük Önt nehéz óráiban! Forduljon hozzánk bizalommal! Méltó módon segítünk és osztozunk gyászában!


 

Telephelyeink:

Győr, Mónus Illés utca 30.
Telefon: 06 96/416-580,
+36 20/4288-622
E-mail: mementotemetkezeskft.gmail.com


Tét, Győri út 14.

06 96/461-315

Hétfőtől - péntekig 8 - 16 óráig, pénteken 8 - 14 óráig


Néhány mondatban szolgáltatásainkról és a szükséges okmányokról

Néhány mondatban szolgáltatásainkról és a szükséges okmányokról
A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodáink munkatársaitól.
Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerű a halott szállításhoz azt a temetkezési vállalkozót hívni, akivel a temetkezési szolgáltatást a család, szeretné végeztetni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
A halott vizsgálati bizonyítványt mindig a halált megállapító orvos tölti ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosának engedélye is szükséges, ennek beszerzését cégünk biztosítja.
Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgatójának engedélyére is szükség van. Ez egy nyomtatvány kitöltésével és aláírásával kérvényezhető azon az osztályon, ahol az elhalálozás történt.
A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.
Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.
Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki,ezek beszerzésében is a hozzátartozók segítségére vagyunk.
Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket.
Szükséges okmányok:
Az anyakönyveztetés megrendeléséhez több féle okmányra és egyéb iratra van szükség. A szükséges okmányok, a háznál történt elhalálozás esetén a háziorvos által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány, az elhunyt személyi igazolványa, ha van, lakcímét igazoló kártya, vagy érvényes útlevél, vagy érvényes vezetői engedély, ha fellelhető, születési anyakönyvi kivonat házas esetén házastársi anyakönyvi kivonat, özvegység esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, elvált esetén a válásról hivatalos bírósági végzés. A hiányzó dokumentumok beszerzésében kolléganőink készséggel állnak rendelkezésükre.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

1./a) aki a temetést szerződésben vállalta;

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint.

2./ Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.

A temetés teljeskörű lebonyolításában szakképzett kolléganők segítenek, ezzel is megpróbálva enyhíteni az Önök fájdalmát. Bizalmukat ezúton is megköszönve fogadják őszinte részvétünket.
További szolgáltatásaink:

- díjtalan tanácsadás felvilágosítás - ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
- tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
- anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése
- újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítők
- koszorúk és virágok biztosítása díjtalan kiszállítással
- halott szállítás, öltöztetés,
- kellékekkel való ellátást ( koporsó kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás)
- polgári búcsúztatás,
- gépzene szolgáltatás, hangosítás biztosítása ravatalozónál és sírnál egyaránt
- egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
- hamvasztás, és hamvak szállítása
- bel-, és külföldi halottszállítás
- exhumálás, újratemetés
- exhumált elhunyt hamvasztása és igény szerint újratemetése
-temetkezési biztosítás


Néhány kegyeleti tartozék. A teljes készletről információt személyesen bemutatótermünkben kaphat"Életünk e világon véges, végére már csak a számvetés marad. Aki dönt, felettünk áll, s kezében vagyunk mindannyian "
Arold Péter)

 

 

 

Impresszum: Mementó Temetkezési Kft Győr, Mónus Illés utca 30. Telefon: +36 20/4288-622 Támogató: temetkezes-info.hu